با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

اختتامیه دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری

اختتامیه دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر و سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اختتامیه دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر و سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ۱۵ دی ماه برگزار می شود.

 

این همایش با محورهای زیر فراخوان شده است:

پیشینه و نظریه های روان شناسی اسلامی نهادی مبانی نظریه های روان شناختی رایج

حکمت اسلامی و موضوع علوم رفتاری – مبانی حکمی مشاوره و روان درمان گری

نقادی مبانی نظریه های آموزشی و تربیتی رایج

غایات اهداف اصول و مبانی تعلیم و تربیت. حکمت بنیان فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت اسلامی تعلیم و تربیت تمدن ساز

نقش ورزش در تعلیم و تربیت اسلامی

حکمت اسلامی و علوم ورزشی حقوق ورزشی و جایگاه آن در اسلام روانشناسی ورزشی و حکمت اسلامی

همراه با برگزاری کارگاه های تخصصی

انتهای پیام/