ارائه نظرات و پیشنهادات بسیج اساتید کاشان در نشست هم اندیشی “اندیشه ورزان جوانی جمعیت”

مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان با شرکت در نشست نشست هم اندیشی اندیشه ورزان جوان در دانشگاه نظرات و پیشنهادات بسیج اساتید شهرستان را پیرامون موضوع جوانی جمعیت ارائه کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان با شرکت در نشست نشست هم اندیشی اندیشه ورزان جوان در دانشگاه نظرات و پیشنهادات بسیج اساتید شهرستان را پیرامون موضوع جوانی جمعیت ارائه کرد.

 

نشست هم اندیشی تحت عنوان “اندیشه ورزان جوانی جمعیت”در راستای برنامه ریزی و اتخاذ برنامه های آموزشی فرهنگی تاثیر گذار و اقناع کننده در مسئله حفظ جوانی جمعیت در منطقه در مرکز بهداشت شهرستان کاشان برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت کاشان در این نشست، به ارایه گزارشی از وضعیت ساختار و ترکیب سنی جمعیت شهرستان، تأهل و باروری، ازدواج و طلاق در شهرستان پرداخت. همچنین به اصلی ترین علل و موانع فرزندآوری در کشور، پژوهش های انجام شده در خصوص عوامل موثر بر الگوهای باروری در شهرستان و ضرورت اجرای قوانین جوانی جمعیت و برنامه های اقناع کننده، عملگرا و هماهنگ در شرایط فعلی اشاره کرد.

انتهای پیام/