با همکاری بسیج اساتید آموزشکده سمیه؛

اردوی راهیان پیشرفت از کارخانه کاشی آسیا

اردوی راهیان پیشرفت از کارخانه کاشی آسیا با همکاری بسیج اساتید آموزشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد (سمیه) و با حضور استادان، کارکنان و دانشجویان 17 خردادماه برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اردوی راهیان پیشرفت از کارخانه کاشی آسیا با همکاری بسیج اساتید آموزشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد (سمیه) و با حضور استادان، کارکنان و دانشجویان ۱۷ خردادماه برگزار شد.

انتهای پیام/