امضای تفاهم نامه‌ همکاری‌های متقابل و استمرار ارتباط سازمان یافته فی‌مابین شرکت پلی‌اکریل‌ایران و بسیج اساتید استان اصفهان

تفاهم نامه‌ای فی مابین شرکت پلی اکریل ایران و بسیج اساتید استان اصفهان در راستای همکاریهای متقابل بخش صنعت و ارکان علمی کشور و استمرار ارتباط سازمان یافته به منظور برطرف کردن نیازهای متقابل و هم افزایی بیشتر امضا شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، تفاهم نامه‌ای فی مابین شرکت پلی اکریل ایران و بسیج اساتید استان اصفهان در راستای همکاریهای متقابل بخش صنعت و ارکان علمی کشور و استمرار ارتباط سازمان یافته به منظور برطرف کردن نیازهای متقابل و هم افزایی بیشتر امضا شد.

این تفاهم نامه فی ما بین شرکت پلی اکریل ایران به نمایندگی آقای دکتر سید محمد کاظمی به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدریه  از یک طرف  و سازمان بسیج اساتید استان اصفهان به نمایندگی آقای دکتر محمد باقری  بعنوان مسئول بسیج اساتید سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان امضا شد.

 

انتهای پیام/