اهدای احکام اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

احکام اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نطنز با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان و هیئت رئیسه دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز، مسئولین و اعضای شورای بسیج اساتید شهید احمدی روشن اهدا شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، احکام اعضای شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نطنز با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان و هیئت رئیسه دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز، مسئولین و اعضای شورای بسیج اساتید شهید احمدی روشن اهدا شد.

در این مراسم داود کیانوش، مسئول بسیج اساتید شهید احمدی روشن، به بیان عملکرد این کانون از جمله برگزاری نشست‌های علمی تخصصی جهاد تبیین با موضوعات مختلف، برگزاری اردوی جهادی و غیره پرداخت.

جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان نیزدر خصوص مأموریت و استراتژی بسیج اساتید و نیز شرح وظایف مسئولین شورای بسیج اساتید مطالبی را عنوان کرد.

انتهای پیام/