با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان سلسله نشست‌های کرسی‌های ترویجی برگزار می‌شود؛

اولین نشست‌ کرسی‌ ترویجی «تعاون و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال»

سلسله نشست‌های کرسی‌های ترویجی «تعاون و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال» با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، سلسله نشست‌های کرسی‌های ترویجی «تعاون و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال» توسط اداره کل کار و رفاه اجتماعی  استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان امروز چهارشنبه ۴ اسفندماه برگزار می شود.

مسعود نصری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد و معاون پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان، سیدمحمدرضا میراحمدی مدیرکل توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد، کورش حیدی کارشناس مسئول تعاون و محمود لطفی عضو هیات علمی گروه گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در اولین اکرسی ترویجی به ترتیب بعنوان مدیر جلسه، سخنران و ناقد خواهند بود.

استادان  و دانشگاهیان محترم جهت شرکت در این کرسی ترویجی از طریق لینک زیر اقدام فرمایند:

Webconf.iauda.ac.ir

اهداف کرسی‌ها: توسعه و ترویج و آموزش تعاون و فرهنگ تعاونی، توسعه فرهنگ کسب و کار تعاونی، نحوه تشکیل تعاونی برای دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها، ارتقای تعاملات و تبادلات بین تعاون‌گران دانشگاهی به فعالیت در جهت بسترسازی برای ایجاد ارتباطات مناسب حلقه‌های صنعت، حوزه‌های دانشگاهی و تجارب کسب و کار است.

زمان برگزاری جلسات تعاون و اقتصاد دانش بنیان

تعاون و اقتصاد دانش بنیان: اقتصاد ديجیتال چهارشنبه ۴ اسفندماه

تعاون و اقتصاد دانش بنیان: کشاورزی و منبع طبیعی پنج شنبه ۵ اسفندماه

تعاون و اقتصاد دانش بنیان:فناریهای هوشمند یک شنبه ۸ اسفندماه

رسی

انتهای پیام/