با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه؛

بازدید از سرای بذر دانشگاه آزاد شهرعلامه مجلسی همزمان با ۱۶ آذر – روز دانشجو

بازدید از سرای بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر علامه مجلسی همزمان با 16 آذر - روز دانشجو با حضور جمعی از دانشجویان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و با همکاری بسیج اساتید این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بازدید از سرای بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر علامه مجلسی همزمان با ۱۶ آذر – روز دانشجو با حضور جمعی از دانشجویان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و با همکاری بسیج اساتید این دانشگاه برگزار شد.

 

انتهای پیام/