بازدید اعضای کانون بسیج اساتید با مسئولان نهاد رهبری دانشگاه آزاد اصفهان از غرفه موسسه نهج البلاغه در نمایشگاه قرآن و عترت

اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با حضور در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان ازغرفه موسسه نهج البلاغه اصفهان و دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) همراه با مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در این دانشگاه با حضور در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان ازغرفه موسسه نهج البلاغه اصفهان و دانشگاه بازدید کردند.

انتهای پیام/