برنامه گفتگو هقته شبکه اصفهان با حضور اساتید دانشگاه دکتر بیژن شمس و محمود معلمی

برای مشاهده کامل گفتگوی هفته شبکه اصفهان با حضور دکتر محمود معلمی عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان و بیژن شمس معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان به لینک زیر مراجعه نمایید http://www.telewebion.com/episode/0x29b193b

برای مشاهده کامل گفتگوی هفته شبکه اصفهان با حضور دکتر محمود معلمی عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان و بیژن شمس معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان به لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.telewebion.com/episode/0x29b193b