با سخنرانی مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان؛

برگزاری کارگاه تحکیم بنیان خانواده «مهارت کسب آرامش»

کارگاه تحکیم بنیان خانواده «مهارت کسب آرامش» همراه برنامه جز خوانی قرآن کاشان شنبه ۱۹ فروردین برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، کارگاه تحکیم بنیان خانواده «مهارت کسب آرامش» همراه برنامه جز خوانی قرآن کاشان شنبه ۱۹ فروردین برگزار می شود.

غلامرضاحسنی مقدم مشاور و مدرس دانشگاه و مسئول بسیج اساتید کاشان در این کارگاه سخنرانی می کند.

 

انتهای پیام/