با سخنرانی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان؛

برگزاری کارگاه خانواده در روستای جزه کاشان

کارگاه خانواده در روستای جزه کاشان به همت بسیج اساتید شهرستان کاشان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات هضت استادی بسیج اصفهان، کارگاه خانواده در روستای جزه کاشان به همت بسیج اساتید شهرستان کاشان برگزار شد.

در این کارگاه غلتمرضا حسنی مقدم مدرس خانواده و استاد دانشگاه پیرامون موضوع خانواده سخنرانی کرد.

انتهای پیام/