مسعود نصری در برنامه فوتون شبکه چهار اعلام کرد:

بسته سیاستی بسیج اساتید استان اصفهان با موضوع«آب و مسائل مرتبط» در جشنواره علمی شهید چمران ارائه و برگزیده شد

مسعود نصری معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در برنامه فوتون شبکه چهار، گفت: بسته سیاستی بسیج اساتید استان اصفهان با موضوع«آب و مسائل مرتبط» در اولین جشنواره علمی شهید چمران ارائه و برگزیده شد که در این موضوع بسته‌های سیاستی متعددی در حوزه مختص مسئله آب بویژه مسئله آب در استان اصفهان و همچنین موضوعات مرتبط با حل مسئله آب از جهت مصرف و معیشت‌های مردمی، راهکارهای صرفه جویی و مصرف بهینه در بخش صنعت و کشاورزی است.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد رضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در برنامه ای که انعکاس اولین جشنواره علمی شهید چمران در برنامه فوتون شبکه چهار بود اظهار کرد: جشنواره شهید چمران در واقع جشنواره سمبیلک هست که ما بتوانیم کارکرد اعضای بسیج اساتید را در بخش علم و پژوهش و فناوری و نوآوری معرفی کنیم  و ازاساتید برجسته و پیش گام بتوانیم تجلیل و تقدیر کنیم و این فرآیند پیشرفت علمی را با این حرکت بتوانیم توسعه دهیم و انشاالله در آیندهدر مسیر تمدن نوین اسلامی که از مسیر علم و دانش و فناوری می گذرد شاهد این باشیم که در گام دوم انقلاب از در راستای مطالبات مهم مقام معظم رهبری گام‌های موثری داشته باشیم.

وحید آرایی معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور نیز در ان گفتگو عنوان کرد: اولین جشنواره علمی شهید چمران مبتنی بر اسناد بالا دستی علمی کشور بویژه دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه علم و پژوهش است.

وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اولین سرفصل پایانی بیانیه را اختصاص دادند به علم و پژوهش یعنی نگاه این است که علم و پژوهش قدرت ایجاد می کند و طبیعتا باعث پیشرفت کشور می شود اظهار کرد: ما بعنوان بسیج اساتید بعنوان یک تشکل مردمی و بعنوان یک تشکل علمی که در کلیه دانشگاههای کشور بسیج اساتید مستقر است و امروز ما بیش از ۵۳ هزار استاد بسیجی عضو سازمان بسیج اساتید داریم که این یک سرمایه عظیمی برای کشور است.

مسعود نصری معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و برگزیده اولین جشنواره علمی شهید چمران در بخش «بسته سیاستی» در برنامه فوتون شبکه چهار اظهار کرد: موضوع بسته سیاستی که در این جشنواره برگزیده شد در حوزه آب است.

استاد بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان عنوان کرد: همانطور که استحضار دارید مشکل آب در سطح کشور یکی از مشکلات اساسی هست  که با توجه به شرایط اقلیمی کشور در جای جای کشورمان مشکلات دارد خودش را نشان می دهد و در استان اصهان هم با توجه به این که ما ۳۶ مسئله را شناسایی کردیم یکی از مسئله ها موضوع آب هست که در این حوزه بسته های سیاستی متعددی را تهیه کردیم که از یک طرف بتوانیم مشکلات مرتبط با کم آبی را حل کنیم و از یک طرف بتوانیم معیشتهای مردمی را در حوزه های جایگزینی استفاده کنیم که صرفه جویی در استفاده از منابع آب شود؛ همچنین راه کارهایی را بتوانیم در مجموعه‌های روستاها و شهرها بدهیم  برای استفاده بهینه از منابع آب در بخش صنعت و کشاورزی.

انتهای پیام/