بیانیه ی بسیج استادان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به مناسبت روز قدس بیانیه‌ای صادر کرد:

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به مناسبت روز قدس بیانیه‌ای بدین شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز قدس، سراسر مبارزه با  استکبار واستثمار فراگیر جهانی است که بنا به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به  تمام مسلمان جهان  به ودیعه گذاشته شد تا در این مسیر بتوانند حقوق مظلومان جهان را به شیوه ی عدالت گسترانه وبا روحیه ایستادگی و مقاومت مطالبه کنند، به واسطه نام گذاری روز قدس، عشق به سرزمین فلسطین واستقلال آن در تار و پود وجودی هر انسان آگاه پنهان و آشکار موج ‌می زند که‌ در نهایت به پیروز ی منجر خواهد شد«انا فتحنا لک فتحا مبینا».

استکبار جهانی باید بداند که هر قدر هم که تاریخ درنگ کند به زودی کودکان سنگ، ویران‌تان خواهند کرد، مردم فلسطین با تاسی از ابداع‌گری امام خمینی (ره) و پیام قرآن مجید« وینصرک الله نصرا عزیزا» برای چیدن زیتون‌ها آمادگی کامل دارند وهرروز چهره قدس را درخشان و رخساره فلسطین را پر فروغ و تابان خواهند نمود.

براین پایه‌ی بسیج استادان اندیشمند دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان همگام با دیگر دانشگاه‌ها‌ی کشور و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی  به خون شهدا قسم یاد می کنند ‌که در جنگ با ‌مخالفان حق  و کسانی که در گمراهی قدم نهاده‌اند ‌مداهنه وسستی نخواهند کرد ‌‌و بر اساس تقوایی الهی از ذات اقدس الهی پروا داریم و از خدا به خدا می‌گریزیم و به ادای تکالیف قیام خواهیم نمود چون بنا بر دستور الهی اعتقاد داریم جهاد با استعمار‌گران سرزمین فلسطین، رتبت  شهیدان، و همنشینی  با انبیای الهی را به دنبال خواهد داشت. «ان الذین یبا یعونک‌ انما  یبا یعون الله یدالله فوق ایدیهم».

بسیج استادان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان