توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت:

تجلیل بسیج اساتید کاشان از آقای دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده بودند؛ تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده بودند؛ تجلیل  و قدردانی به عمل آمد.

جواد صفایی قمی استاد تمام دانشگاه کاشان و در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند.

 

انتهای پیام/