با حضور محمد باقری و مصطفی حجه فروش منعقد شد؛

تفاهم نامه سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان

تفاهم‌نامه سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان با هدف استفاده از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته و همچنین بکارگیری توانایی‌های علمی و امکانات متقابل، توسعه، تحکیم و تعمیق همکاری، تبادل اطلاعات و تجربیات بسیج اساتید و دبیر خانه کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان امضا شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، تفاهم‌نامه سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان با هدف استفاده از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته و همچنین بکارگیری توانایی‌های علمی و امکانات متقابل، توسعه، تحکیم و تعمیق همکاری، تبادل اطلاعات و تجربیات بسیج اساتید و دبیر خانه کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان امضا شد.

در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت بهره‌مندی مستمر از خرد جمعی و تجربیات و توانمندی‌های طرفین، به حول و قوه الهی این تفاهم نامه در راستای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نقش موثر کانونهای بسیج اساتید دانشگاههای استان اصفهان به منظور تقویت همکاری در دستیابی به اهداف متعالی آستان قدس رضوی و تعاملات فیمابین، این تفاهم نامه بین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با نمایندگی آقای دکتر محمد باقری، رئیس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان به نمایندگی آقای مصطفی حجه فروش منعقد شد.

انتهای پیام/