جشنواره‌ای در سطج استانی و ملی؛

تمدید اولین جشنواره علمی «شهید چمران» تا پایان دی‌ماه/برگزاری جشنواره استانی بهمن‌ماه و جشنواره ملی اسفندماه است

دبیرخانه اولین جشنواره علمی «شهید چمران» از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطت نهضت استادی بسیج اصفهان، دبیرخانه اولین جشنواره علمی «شهید چمران» از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه خبر داد.

این جشنواره توسط سازمان بسیج اساتید دانشگاههام و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور برگزار می‌شود؛ اساتید و فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار علمی خود در حوزه‌های‌ علوم‌انسانی و هنر، علوم پایه، فنی و مهندسی به آدرس زیر مراجعه نمایند:

http://bajchamran.ir

دبیرخانه این جشنواره مهلت ارسال آثار را تا پایان دی ماه  تمدید شده کرد.همچنین تاریخ برگزاری جشنواره در سطح استانی بهمن‌ماه است.

تاریخ برگزاری این جشنواره در سطح ملی اسفندماه است.

انتهای پیام/