نظر به استقبال گسترده و تراکم ثبت نام در ساعات پایانی

تمدید مهلت تحویل آثار و ثبت نام اولین جشنواره «هنری ادبی جان فدا» تا ۲۹ اردیبهشت ماه

نظر به استقبال گسترده و تراکم ثبت نام در ساعات پایانی در سایت اولین جشنواره «هنری ادبی جان فدا»مهلت تحویل آثار و ثبت نام اولین جشنواره «هنری ادبی جان فدا» تا 29 اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نظر به استقبال گسترده و تراکم ثبت نام در ساعات پایانی در سایت اولین جشنواره «هنری ادبی جان فدا» و درخواست برخی بزرگواران مبنی بر تخصیص فرصت برای تحویل آثار، تا جمعه ساعت ۱۸ دبیرخانه جشنواره واقع در دانشگاه فنی حرفه‌ایی شهید مهاجر اصفهان برای دریافت آثار باز‌می باشد.

همچنین اخرین فرصت تمدید شده برای ثبت نام درسایت جشنواره تا جمعه ساعت ۱۸ می‌باشد.

https://mohajer.tvu.ac.ir/janfada