جشن پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) در تکیه حضرت ابوالفضل(ع)اسحاق آباد کاشان

جشن پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) امروز جمعه دوم تیر ماه  در تکیه حضرت ابوالفضل(ع)اسحاق آباد کاشان با برنامه  های متنوع برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جشن پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) امروز جمعه دوم تیر ماه  در تکیه حضرت ابوالفضل(ع)اسحاق آباد کاشان با برنامه  های متنوع برگزار می شود.

در این مراسم غلامرضا حسنی مقدم مدرس خانواده و مسئول بسیج اساتید دانشکده فنی شهید رجایی کاشان و مسئول بسیج اساتید فنی و حرفه ای استان اصفهان سخنرانی می کند.