با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

جلسه اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان اصفهان

جلسه اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و مسئول کانون دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان و اعضای شورا برگزارشد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و مسئول کانون دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان و اعضای شورا برگزارشد.

انتهای پیام/