با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

جلسه اعطای احکام و توجیه ماموریت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نو شاهین‌شهر

،اعطای احکام و توجیه ماموریت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نو  شاهین‌شهر با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان،اعطای احکام و توجیه ماموریت شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نو  شاهین‌شهر با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

 

انتهای پیام/