با حضور معاون علمی پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان و تیم همراه؛

جلسه بررسی و بازدید از دیوار تخريب شده بر‌اثر رانش زمین خیابان بهار شهر زاینده‌رود

جلسه بررسی و بازدید از دیوار تخريب شده بر اثر رانش زمین در پی بارندگی‌های اخیر در محل خیابان بهار شهر زاینده رود، با حضور مسعود نصری معاون علمی پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان و تیم همراه برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه بررسی و بازدید از دیوار تخريب شده بر اثر رانش زمین در پی بارندگی‌های اخیر در محل خیابان بهار شهر زاینده رود، با حضور مسعود نصری معاون علمی پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان  و تیم همراه برگزار شد.

در این جلسه شهردار، مدیران شهرداری و معاون علمی پژوهشی بسیج اساتید استان اصفهان  و تیم همراه حضور داشتند.   

انتهای پیام/