جلسه بسیج اساتید استان اصفهان با مسئولین و خادمیاران گلستان شهدا

جلسه محمدباقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین سازمان با مسئولین و خادمیاران گلستان شهدا اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان،جلسه محمدباقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین سازمان با مسئولین و خادمیاران گلستان شهدا اصفهان برگزار شد.

 

 

انتهای پیام/