با حضور محمد باقری؛

جلسه شورا و هیات اندیشه‌ورز بسیج اساتید استان اصفهان پیرامون «گردهمایی ۳۱ خردادماه و انتخابات ریاست جمهوری»

جلسه شورا و هیات اندیشه ورز بسیج اساتید استان اصفهان پیرامون دو موضوع مهم «گردهمایی ۳۱ خردادماه و انتخابات ریاست جمهوری» با حضور محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد. 

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه شورا و هیات اندیشه ورز بسیج اساتید استان اصفهان پیرامون دو موضوع مهم «گردهمایی ۳۱ خردادماه و انتخابات ریاست جمهوری» با حضور محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد. 

انتهای پیام/