جلسه مسئول بسیج اساتید استان اصفهان با فرماندار شهرضا درخصوص برگزاری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرضا

جلسه مسئول بسیج اساتید استان اصفهان با فرماندار شهرضا درخصوص برگزاری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرضا برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه سعید مسینه جانشین این سازمان با امیر جعفری فرماندار شهرستان شهرضا دیدار کرد.

این جلسه در راستای برگزاری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرضا برگزار شد.

انتهای پیام/