به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد؛

جلسه هم اندیشی و دانش افزایی اساتید «هندسه جدید جهانی»

جلسه هم اندیشی و دانش افزایی اساتید «هندسه جدید جهانی» به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه هم اندیشی و دانش افزایی اساتید «هندسه جدید جهانی» به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد این دانشگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

استاد سید احمد میرمرشدی در این جلسه سخنرانی خواهد کرد.

به استادان شرکت کننده گواهی معتبر شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی اعطاء خواهد شد.

انتهای پیام/