حضور مسئول و اعضای بسیج اساتید استان اصفهان در مراسم اولین سالگرد سردار شهید سید محمد حجازی

محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و برخی اعضای این سازمان عصر امروز در مراسم اولین سالگرد سردار شهید سید محمد حجازی شرکت کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و برخی اعضای این سازمان عصر امروز در مراسم اولین سالگرد سردار شهید سید محمد حجازی در گلستان شهدای اصفهان شرکت کردند.

انتهای پیام/