به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجوی دانشگاه پیام نور نجف آباد؛

دوره شمس «مکتب جاج قاسم»

دوره شمس «مکتب جاج قاسم» به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجوی دانشگاه پیام نور نجف آباد شنبه 8 اسفندماه در ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور نجف آباد سالن شهید چمران برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، دوره شمس «مکتب جاج قاسم» به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجوی دانشگاه پیام نور نجف آباد شنبه ۸ اسفندماه  در ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور نجف آباد سالن شهید چمران برگزار می شود.

انتهای پیام/