با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان؛

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری برگزار می‌شود

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، دومین همایش ملی حکمت اسلامی و علوم رفتاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می‌شود.

محورهای همایش

پیشینه و نظریه‌های روان شناسی اسلامی

تقاری مبانی نظریه‌های روان شناختی رایج

حکمت اسلامی و موضوع علوم رفتاری – مبانی حکمی مشاوره و روان درمان‌گری

تقاری مبانی نظریه‌های آموزشی و تربیتی رایج

غایات، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت جکمت بنیان

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت اسلامی

تعليم و تربيت تمدن‌ساز

نقش ورزش در تعلیم و تربیت اسلامی

حکمت اسلامی و علوم ورزشی

حقوق ورزشی و جایگاه آن در اسلام

روانشناسی ورزشی و حکمت اسلامی

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ مردادماه

برگزاری پیش همایش‌ها: ۶ تیر ماه ۱۴۰۱

مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: ۳۰ شهریور

زمان اعلام نتایج داوری: ۱۵ مهر

ثبت نام : ۵ آبان ۱۴۰۱

برگزاری همایش و اختتامیه: ۲۹ آبان ۱۴۰۱

همراه با برگزاری کارگاه های تخصصی

راههای ارتباطی و تلفن دبیرخانه:

جهت دسترسی به موضوعات محوری کمینه‌ها، زمانبندی پیش همایش‌ها و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه فرمایید.

http://islamichikmah.inu.ir

 

انتهای پیام/