با همکاری بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان؛

دو جلسه با موضوع«تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد حل آسیب‌های اجتماعی»

دو جلسه بررسی تسهیل ازدواج آسان جوانان با رویکرد حل آسیب‌های اجتماعی و با حضور گروه‌های اندیشه ورز پایگاه‌های مقاومت بسیج با همکاری بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان در پایگاه کوثر خواهران یکشنبه ۱۴ آبان و ۲۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد. 

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، دو جلسه بررسی تسهیل ازدواج آسان جوانان با رویکرد حل آسیب‌های اجتماعی و با حضور گروه‌های اندیشه ورز پایگاه‌های مقاومت بسیج با همکاری بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان در پایگاه کوثر خواهران یکشنبه ۱۴ آبان و ۲۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.
در این جلسات فرمانده پایگاه برادان (شهید بهشتی)، امام جماعت مسجدصفاری؛ غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان؛ مشاوران خانواده و جمعی از معتمدین محله حضور داشتند.
انتهای پیام/