امروز برگزار شد؛

دیدار محمد باقری با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه سعید مسینه جانشین این سازمان با علی اکبر کجباف رئیس دانشگاه فرهنگیان استان دیدار کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استاد بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه سعید مسینه جانشین این سازمان با علی اکبر کجباف رئیس دانشگاه فرهنگیان استان دیدار کردند.

انتهای پیام/