دیدار محمد باقری با رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه سعید مسینه جانشین سازمان با رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان دیدار کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه سعید مسینه جانشین سازمان با رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان دیدار کرد.

 

در این دیدار در خصوص دستاوردهای مهم علمی پژوهشی و فناوری حوزه کشاورزی در سطح استان تبادل نظر شد.

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان استادان بسیجی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را یکی از ظرفیت های بسیار خوب بسیج اساتید استان اصفهان عنوان کرد.

باقری در ادامه در خصوص حوزه مسائل استان اصفهان در بخش کشاورزی و راه اندازی اندیشکده‌های علمی راهبردی بسیج اساتید و گروههای حل مسائل مطالبی را مورد اشاره قرار داد همچنین بازدید استادان از ظرفیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مهم دانست.

انتهای پیام/