دیدار مسئول بسیج اساتید استان اصفهان با رئیس دانشگاه سپهر اصفهان

محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان با ریاست دانشگاه سپهر اصفهان دیدار کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان با ریاست دانشگاه سپهر اصفهان دیدار کردند.

در این دیدار پیرامون رویکردها و فعالیت‌های بسیج اساتید و همچنین ظرفیت های علمی دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/