مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور:

روش اجرایی قانون حجاب دو مرحله شناختی و اقناعی است.

روش اجرایی قانون حجاب دو مرحله دارد که گام اول مرحله شناختی است که تعبیر انالله ... خدا از کارهای شما آگاه است و بدین معنا است که نظام معرفتی و نظام شناختی اصل عفاف همان شناختهاست در موضوع اقناعی با بهره گیری از یک سلسله اصول باید اقناع ایجاد کنیم این چیزی است که در دین مقدس اسلام است.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور  در نشست تخصصی جهاد تبیین  ساحتهای حجاب که به همت دفتر بسیج دانشجویی و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اصفهان  و ستاد جهاد تبیین دانشگاه های پیام نور کشور برگزارش د گفت: روش اجرایی قانون حجاب دو مرحله شناختی و اقناعی است.

 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در ابتدا ضمن تبریک عید سعید غدیر خم  و دهه کرامت و امامت اظهار کرد:  به مناسبت عید سعید غدیر خیلی کوتاه نکته ای را اشاره می کنم؛ در قرآن بیش از ۳۰۰ مرتبه پیامبر  اسلام (ص) مورد تکریم و تجلیل خداوند متعال قرارگرفته است از قبیل این که خداوند می فرماید الم نشر لک … اما فقط در دوجا پیامبر مورد تهدید خداوند قرار گرفته که یکی در امر حراست قرآن کریم که اگر واوی به این کتاب افزود شود کمترین آیه ای کم یا زیاد شود با قدرت با تو برخورد می کنیم و تعبیر تند این است که رگ گردن تو را قطع می کنیم که صیانت از قرآن کریم چه در حوزه لفظ و چه در حوزه معنا در راس رسالتهای پیامبر(ص)  است.

وی افزود: مورد دیگری که پیامبر(ص)  مورد تهدید قرار گرفته ابلاغ امر ولایت است که خداوند متعال می فرماید که ماجرای علی (ع) را ابلاغ کن اگر این کار را انجام ندهی انگار هیچ کاری نکرده ای به تعبیری گویا ابلاغ امر ولایت برابر است با تمام زحمات پیامبر اسلام(ص).

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور به خطبه غدیر اشاره کرد و  افزود: که سه مرتبه پیام آمد که پیامبر درخواست معافیت کرد به خاطر مشکلات  امتجواب جبرییل این بود که حتما باید امر ولایت را ابلاغ کنی که بعد از این که انجام شد شش و به تعبیری ۵ تشویق برای پیامبر شد که وقتی امر ولایت را ابلاغ کردی دین را کامل کردی و دین را به تمامیت رساندی رضایت خداوند را کسب کردی کفار را نابود کردی ترسی نداشته باش؛ بنابراین غدیر دومین موضوعی است که خداوند پیامبر را تهدید کرد و بعد از ابلاغ آن خداوند ۵ تشویق را برای ایشان داشتند.

حجت الاسلام شریفانی در ادامه به موضوع نشست اشاره کرد و گفت: زوایای مختلف حجاب را اشاره می کنیم که در فرصتهای مناسب کارگاههایی گذاشته شود در این حوزه ها و به ابعاد گوناگون آن پرداخته شود چون افرادی که در جامعه ما هستند ممکن است از منظردینی و قرآنی یا ممکن است منظر ادیان گذشته و سابقه این مسئله یا از منظر حقوق و بشر و یا مد و مدگرایی و آسیبهای اجتماعی به اهمیت و موضوع حجاب توجه داشته باشند.

وی بیان کرد: ابتدا از منظر آموزه هایی دینی جایگاه حجاب را اشاره می کنیم که در این مورد مثلث حیا و غیرت و حجاب و پوشش که به هر حال به سه بعد مسئله اشاره می کند در قرآن کریم منظر دینی یکبار ادیان پیشین است و یکبار دین مقدس اسلام است که به دلیل شرافت دین اسلام از دین اسلام شروع می کنم.

پوشش پیشینه آغازین خلقت و پیشینه فطری

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور ادامه داد: اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم می بینیم که از آغاز خلقت بشر که حضرت آدم به زمین آمد و وقتی زشتی ها بعد ظاهر شد دو مرتبه در قرآن آمده که شروع کردند به استفاده از برگ درختان که زشتی های خود را بپوشانند که این نشان می دهد که پوشش پیشینه آغازین خلقت و پیشینه فطری دارد در اقتضای خلقت انسانها این مسئله هست و یک قدری اگر این مسئله را گستره تر بخواهیم بکنیم پیاده سازی قانون عفاف در قرآن الزماتی دارد به تعبیری اسلام با یک سلسله نکات آمده همین قانون حجاب را برای ما بستر سازی کرده که این بسترسازیها که در قرآن آمده ۱۱ مورد است که اشاره می کنم.

وی ادامه داد:  آیه ۵۸ سوره نور به این اشاره دارد که بچه هایی که عضو خانه هستند وقتی می خواهند وارد اتاق والدین بشوند باید اجازه شوند. در آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور راجع به فروکاستن نگاه اشاره می کند هم به مردها و هم به زنها.

شریفانی افزود: در آیات دیگری هم  اشاره می کند که زنها نباید با ناز و عشوه سخن بگویند در جای دیگر اشاره می کند که زینهای خود را نمایان نکنید و در معرض دید قرار ندهید و در آیه ۲ سوره نور به یکی  از پیامدهای بدحجابی یعنی زنا در جامعه که منشا آن بی حجاب هست اشاره می کند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور گفت: در آیه ۱۷ و ۱۹ سوره نور رعایت حریم انسانهاست همچنین از ازداوج بعنوان یک اصل پیشگیری اشاره می کند که اگر باشد پدیده شومی مثل زنا و بی عفتی در جامعه اتفاق نمی افتد و در آیه ۳۳ سوره نور به اصل عفت اشاره می کند که حتما اگر برای کسی امکان ازدواج نیست باید از قانون عفت استفاده کند و در آیه ۳۰ سوره احزاب مجازات مضاعف برای کسی که رعایت عفت نمی کند اشاره می کند و در آیه ۵۳ سوره احزاب به سخن گفتن از پشت پرده اشاره می کند.

 

 

روش اجرایی قانون حجاب دو مرحله شناختی و اقناعی دارد

وی ادامه داد: خلاصه این حوزه این است که در پایان این آیات اشاره می کند که روش اجرایی قانون حجاب دو مرحله دارد که گام اول مرحله شناختی است که تعبیر انالله … خدا از کارهای شما آگاه است و بدین معنا است که نظام معرفتی و نظام شناختی اصل عفاف همان شناختهاست که تا افراد را به آثار حجاب و پیامدها و برکات آن و آسیبهای بی عفتی آشنا نکنیم کسی به سمت حجاب گرایش پیدا نمی کند یعنی وظیفه اولیه ما بعد معرفتی شناختی در موضوع حجاب است چون افراد در موضوع شناخت مشکل دارند.

رعایت عفاف حق همگانی است نه تکلیف الزاماتی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور گفت:  پایان آیه دیگر اشاره به روش اقناعی دارد و در پایان این آیات نشان می دهد که تکریم و حرمت بخشیدن به زن و رعایت عفاف که حق همگانی است نه تکلیف الزاماتی و ضمانت باید داشته و دور از آسیب باشد و به تعبیر دیگر از آیه ۵۹ سوره احزاب استفاده می شود که براین که زنان آسیب نبینند و گرفتار بیمار دلان نشوند و به پاکی شناخته شوند و با امنیت و سلامت زندگی کنند و پایه های خانواده متزلزل نشود و کرامت انسان حفظ شود برای اینها باید عفاف و حجاب در جامعه گسترش و توسعه داده شود.

دو روش روش شناختی و اقناعی راه توسعه مسئله حجاب و عفاف است

وی تاکید کرد: دو روش روش شناختی و اقناعی راه توسعه مسئله حجاب و عفاف است و با بهره گیری از یک سلسله اصول باید اقناع ایجاد کنیم این چیزی است که در دین مقدس اسلام است.

 

حجاب پوششی در آیین یهودیت   

شریفانی اظهار کرد: در دین مقدس اسلام در ادیان گذشته مثل یهودیت و مسیحیت ما بحث حجاب پوششی را در شریعت می بینیم که کیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می دهد در آیین آنها لزوم پوشاندن سر از نامحرم مورد تاکید است در حوزه رفتار مطابق آیین یهود خداوند متکبرانی که با گردن افراشته و با ناز و عشوه راه می روند دشمن می پندارد و در حوزه گفتار زنی که در خانه با شوهرش خودش با صدای بلند صحبت می کند او را مجازات می کند که طلاق بدون مهریه بدهید.

حجاب در ادیان مختلف به مراتب شدتش از اسلام هم بیشتر بوده

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور ادامه داد: در دین مسیحیت  کتب مقدس با صراحت راجع به عفت و  خانه نشینی زنها و پوشاندن سر تاکید می کند و بطور کلی از بررسی حدود و کیفیت حجاب در ادیان چهار گانه اسلام و مسجیت و یهودیت و … اسنباط می شود که حجاب در ادیان مختلف به مراتب شدتش از اسلام هم بیشتر بوده و مورخان نه تنها به مرسوم بودن که به سخت گیری‌های بیش از حد هم در این حوزه اشاره می کنند و این نشان می دهد که حجاب از دیرباز جزو آداب اقوام و اسلام بوده است.

 

 در بحث حقوق بشری دستور قرآن رفتار بردارانه است

وی گفت: ساحت دیگر بحث حقوق بشر است بالاخره ما دو حقوق فردی و اجتماعی داریم حق سلامت مالکیت و انتخاب دین فردی است و  رای دادن امنیت در جامع حق اجتماعی است دستور قرآن این است که انسانها باید در جامعه به گونه ای زندگی کنند که هرکسی رفتار بردارانه در جامعه داشته باشند این که همه  تمام مردان پدر یا پسر یا بردار و تمام زنها مادر یا دختر یا خواهر من هستند و حجاب و پوشش تامین کننده حقوق و فردی و اجتماعی افراد است. یک ساحت و یک حوزه مسئله حجاب بحث حق و حقوق است که باید روی آن بحث صورت گیرد.

 

چهارمین ساحت بسیار حساس و مورد عنایت مد و مدگرایی

وی بیان داشت: چهارمین ساحت بسیار حساس و مورد عنایت است بحث حجاب با مد و مدگرایی در اسلام و ایران است.

شریفانی گفت: مد به چیزی گفته می شود که چهار مولفه داشته باشد جدید و نوظهور و تمایز بخشی داشته باشد و موقت باشد و مقبولیت گروهی و اجتماعی داشته باشد  که مظاهر آن اصلاح سر و صورت؛ در تزیین انواع آرایه ها و وجوه نامتعارف چاقی و لاغرس و غیره است که افرادی که با پوششهای مختلف و آرایشها و زینتها و شکل و شمایل مختلف ظاهر می شوند یکی از انگیزه ها جلب توجه است نو باشند جلب توجه کنند و مقبولیت داشته باشند.

وی ادامه داد: معمولا افراد مدگرا خانمها و جونانان و طبقات بالای اجتماعی و انسانهای بیکار و کم سواد و ضعیف الایمان و  شهرنشینان هستند.

 

دو نوع مدگرایی منفعل و فعال داریم که مدگرایی فعال و نوگرایانه و معقول و متعارف و هدفمند در اسلام تعریف شده

شریفانی اظهار کرد: ما دو نوع مدگرایی منفعل یعنی هواپرستانه هزینه زا بی‌هدف که بعضی جلوه های مد که در جامعه می بینیم است؛ و یک مدگرایی فعال و نوگرایانه و معقول و متعارف و هدفمند هم در اسلام تعریف شده اسلام به اصل موضوع ایرادی ندارد مدگرایی که به خودنمایی و تنوع طلبی و جلب توجه دیگران و برتری جویی باشد مورد مذمت است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور ادامه داد: عوامل تشدید و  تعدیل کننده مد و مدگرایی شامل جنسیت، تمکن مالی،  عدم نظارت خانواده،  خلاهای روحی،  پایین بودن عزت نفس،  ضعف اراده،  میل به اباهی‌گری و هوس رانی،  دیده شدن بی‌محابا و اصالت دادن به ارزیابی دیگران و تهی شدن زندگی از معنای متعالی و ارزشمند،  ضعف تربیت دینی،  میل به مقاومت در برابر فرهنگ حاکم و بی اعتنایی به ارزشها  و مصرف بالای رسانه بویژه ماهواره و اینترنت و تعلق خاطر به یک سلسله گروههای مرجع و غفلت از اسوه های متعالی و رشد شهرنشینی بی جهت و فرآیند جهانی شدن و ارتباطات گستره با کشورهای مختلف و ورود بی رویه فیلمها و سریالها به زندگی افراد همه از عوامل توسعه مدگرایی است.

وی بیان کرد: کوتاه سخن این که اگر مدگرایی خلاف عرف زمانه نباشد و غیر معمول و غیر متعارف نباشد و ناسازگار با شرایط جنسی و سنی و موقعیتی افراد نباشد و اگر در آن تشبهه به کفار و جنس مخالف نباشد و اگر در آن خودنمایی عشوه گیری و تهییج کننده و آزاد دهنده نباشد قطعا مورد توجه اسلام هست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی کشور گفت: آخرین ساحت که اشاره می کنیم ساحت آزادی و پیشرفت است دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که آزادی افسار گسیخته پوشش را شاهدیم دنیایی است که انحصار ازدواج بین زن و مرد را از بین برده و موضوعاتی از این دست است اما در اسلام تلاش براین است که لذت آفرینی برای زوج امر مثبت و دارای ثواب شود این در حالی در مسیحیت و اروپا یکنوع گناه حساب می‌شود یعنی ارزش اجتماعی بودن جذابیت جنسی است و در جوامع غربی باعث تبعیض بین زنان و تحقیر آنها را نتیجه دهد.لذا زن غربی همیشه در استرس است ولی زن اسلامی همیشه در آرامش است و هیچ ربطی هم بین حجاب و پیشرفت نیست نگاه اسلام این است که بهره‌گیری از جذابیت زنها در جامعه بعنوان یک محصول تجاری توهینی به اصالت زن به حساب نیاید.

انتهای پیام/