باهمکاری مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت و بسیج اساتید دانشگاه اصفهان؛

سلسله بازدیدهای علمی «درمسیر پیشرفت» ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

سلسله بازدیدهای علمی «درمسیر پیشرفت» ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان باهمکاری مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت و بسیج اساتید این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، سلسله بازدیدهای علمی «درمسیر پیشرفت» ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان باهمکاری مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت و بسیج اساتید این دانشگاه برگزار می شود.
بازدید از مراکز علمی، فرهنگی، دفاعی و تولیدی خواهد بود.
برنامه و زمان بازدیدها
بازدید از پروژه ها

بازدید از ناحیه نوآوری و مراکز رشد دانشگاه اصفهان

بازدید از مجموعه‌های فرهنگی شهر اصفهان
بازدید از مجموعه صنایع و بازدید از کارخانه جات تولیدی و صنعتی استان اصفهان

زمان ثبت نام و حضور در طرح تا یک هفته پیش از هر بازدید است.
ظرفیت محدود است و اولویت حضور با افراد دارای تخصص مرتبط با بازدید است که زودتر از سایرین ثبت نام خود را تکمیل کرده اند
برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهی حضور صادر میگردد.
لازم به ذکر است مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت و بسیج اساتید دانشگاه اصفهان اولین سلسله بازدیدهای علمی «درمسیر پیشرفت» را در سال ۱۴۰۲ برگزار کردند و در ادامه آن این دومین بار است که سلسله بازدیدهای علمی «درمسیر پیشرفت» از ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/