مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور گفت:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی حکیمانه «مبتنی بر آرمانخواهی و منافع اقتصادی» است

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور در نشست سیاسی جهاد تبیین  با موضوع«تحلیل مسایل سیاسی روز رویکرد روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» که  به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان  امروز دو شنبه ۳۱ مردادماه برگزار شد، گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی […]

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور در نشست سیاسی جهاد تبیین  با موضوع«تحلیل مسایل سیاسی روز رویکرد روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» که  به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان  امروز دو شنبه ۳۱ مردادماه برگزار شد، گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی حکیمانه است.

مهدی عباسی مهر اظهار کرد: با توجه به این که مسئله رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد توجه فضای دانشگاهی و عموم جامعه است سوالات زیادی باید مطرح باشد و رویکرد ساسیت خارجی مخصوصا در دولت اخیر و دولت گذشته و مسائلی مثل توافق ایران با کشورهای غربی و آینده برجام.

 

یک بعد سیاست خارجی جمهوری اسلامی آرمانخواهانه و ایدئولوژیک است

عباسی مهر بیان کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی بواسطه ماهیت ایدولوژیک سیاست جمهوری اسلامی یک بعد آرمانخواهانه و ایدئولوژیک دارد که در شعارها و ارزش‌هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده به عینه مشاهده می‌کنیم  بحث  دفاع از مظلوم،  نفی سلطه و حمایت از مستضعفین جزو شعارهای اصلی و ذاتی انقلاب اسلامی بوده و در سیاست خارجی جمهوری اسلام در طول این چهار دهه کاملا  مشهود است.

 

بعد دوم سیاست خارجی سیاست جمهوری اسلامی بعد عقلانی

وی افزود: بعد دوم سیاست خارجی سیاست جمهوری اسلامی بعد عقلانی سیاست خارجی سیاست جمهوری اسلامی است که متاسفانه در تحلیل‌هایی که در محافل دانشگاهی و تلوزیون و فضای مجازی کمتر پرداخته می‌شود .پس سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست آرمانخواهی در مسیر یک حرکت عقلانی است و تلاش کرده با سیاست واضح و روشن به آنچه که سیاست‌ها و رویکرد خودش بوده برسد.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور ادامه داد:  در بعد ایدئولوژیک سیاست خارجی می‌توان مفصل صحبت کرد اما در این جلسه به بعد عقلانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌پردازم،

وی بیان کرد: وقتی از نظام جمهوری اسلامی و حتی بعد عقلانی سیاست جمهوری اسلامی حرف می‌زنیم به کلید واژه منافع ملی می‌رسیم که در این رابطه یک سیاست روشن و واضح است در تمام  نظام‌های سیاسی مستقر در دنیا هست و تعاریف متعددی وجود دارد بعضا این سیاست‌ها بر می‌گردد به تمامیت خواهی بعضا نظام‌های سیاسی یا  فلسفه شکل گیری آن نظام سیاسی که مجموعه‌ای از آن سیاست‌ها خلاصه می‌شود در مقوله‌ای بنام منافع ملی.

 

منافع ملی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا بعد ایدئولوژیک دارد

عباسی مهر ادامه داد: پس وقتی حرف از جمهوری اسلامی می‌زنیم طبعا جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از شعارها و اهداف و نگرش‌هاست و وقتی حرف از منافع ملی جمهوری اسلامی می‌زنیم این نیست که منافع  جمهوری اسلامی متضمن منافع  انقلاب اسلامی باشد بلکه یک نوع فضای رفت و برگشتی ناظر به این موضوع که عرض کردم به خودی خود شکل می‌گیرد پس طبعا منافع ملی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا بعد ایدئولوژیک دارد و صرفا مصرف مادی‌گرایانه و منفعت گرایانه ندارد و منافع انقلاب اسلامی در حوزه بین الملل هم باعث حفظ و تضمین منافع ملی جمهوری اسلامی خواهد شد.

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی حکیمانه است

وی افزود: اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی حکیمانه است یعنی در عین حال که شعارها و اهداف و آرمان‌ها اولویت دارد حفظ و بقای نظام سیاسی اولویت دارد و در عین حال که حفظ و بقای نظام سیاسی اولویت دارد اولویت‌هاو نیازهای جامعه اهمیت دارد و در عین حال که اولویت‌هاو نیازهای جامعه اهمیت دارد ارزش‌های ذاتی جامعه و حکومت اسلامی اولویت‌دار است.

عباسی مهر گفت: پس اگر بخواهم در حوزه بین الملل صحبت کنم اگر حرف از حقوق مستضعفین بزنیم  دفاع از حقوق مستضعفین متضمن منافع ملی مردم ایران است و  حرف از دفاع ملی مردم ایران که می‌زنیم متضمن دفاع منافع مستضعفین در دنیاست و این یک امر نقطه‌ای نیست بلکه کاملا یک روند و یک فرآیند متصل به هم است چینش اینها در کنار هم یک هندسه‌ای را شکل می‌دهد که می‌شود سیاست خارجی جمهوری اسلامی.

 

در حوزه دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی نداریم به غیر از رژیم آپارتاید صهیونیستی

وی عنوان کرد: از  این منظر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و با کشورهای متخاصم و با نظام‌های نامشروع و  رژیم‌های نژادپرستانه تعریف و  ترسیم می‌شود ما در حوزه دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی قائل به روابط بین الملل هستیم مبتنی بر منافع انقلاب اسلامی و منافع انقلاب اسلامی و در این مسلک هیچ خط قرمزی نداریم به غیر از رژیم آپارتاید صهیونیستی.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور ادامه داد: در این منظومه اگر منافع انقلاب اسلامی و منافع مردم و منافع جامعه ایجاب کند که به اهداف و آرمان‌هایمان برسیم در قالب‌های مختلف برای تقویت روابط بین الملل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کنیم. از اینجاست که در عین حال که اختلاف نظر جدی داریم با مثلا حکومت سعودی اما حفظ روابط خودمان را  با کشور سعودی  یک اولویت می‌دانیم.

 

وی سپس به موضوع روابط با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک فرض دیگری هم اثبات شده است که هر آن چیزی که در قالب فرد، شخص، نظام سیاسی منافع آن از مضرات بیشتر باشد برای ما فرصت است و هر آنچه که مضرات آن از منافع آن بیشتر باشد  برای ما تهدید است، با همه اختلاف نظرها که با ترکیه داریم روابط را با ترکیه حفظ کردیم چون منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و منافع انقلاب اسلامی در گروه روابط ایران با ترکیه است و منافع آن بسیار بیشتر از مضرات آن است همچنین روابط جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای منطقه و روابط با بسیاری از کشورهای دنیا ناظر بر این دکترین قابل ترسیم است.

عباسی مهر با بیان این که دکترین جمهوی اسلامی دکترین حکیمانه است، گفت: در سیر اتفاقاتی که در طول سال‌های اخیر در مورد پرونده هسته‌ای افتاده سوالات زیادی مطرح شده که چرا ابتدا پذیرفتیم مذاکره را، اساس پذیرفتن و امضای برجام برای چی بوده، بعد از خروج امریکا از برجام چرا ما از برجام خارج نشدیم و چرا در مکانیزم ماشه دیر مکانیزم ماشه را فعال کردیم، یا چرا دوباره مذاکرات را پذیرفتیم یا در چنین شرایطی قرارداد راهبردی ایران و چین و یا قرداد ایران روسیه چرا.

 

چهار دهه است که داریم مردم سالاری دینی را تجربه می‌کنیم تا قبل از آن چیزی نداشتیم

وی بیان کرد: ما چهار دهه است که داریم مردم سالاری دینی را تجربه می‌کنیم تا قبل از آن چیزی نداشتیم و ندیدم و به تبعه آن دکترین جمهوری اسلامی چهار دهه است که ظهور و بروز پیدا می‌کند و در این مسیر تجربیات جدیدی کسب می‌کند فرضا  آن چه که در سال ۸۴ در مورد پرونده سعدآباد  در مورد پرونده هسته‌ای تجربه کردیم را  قطعا در برجام تکرار نکردیم سعی کردیم در مذاکرات برجام سال ۹۳ و ۹۴ برخی از  اشکالات که در  مذاکرات سعد آباد را تکرار نکنیم در مذاکرات اخیر هم با در نظر گرفتن تجربیات دوره برجام سعی کردیم مذاکرات بهتری داشته باشیم.

 

آنچه در برجام رخ داد ی ماحصل فضای سیاسی و افکار عمومی بود

عباسی مهر  با بیان این که آنچه در برجام رخ داد یک ماحصل فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و افکار عمومی بود که خواستار مذاکره با کشورهای دیگر و حل و فصل پرونده هسته‌ای بود، افزود: دوم این که ما در صنعت هسته‌ای پیشرفت‌های خوبی را کسب کرده بودیم و در روابط بین الملل چیزی به اسم خواهش و تمنا و احترام متقابل نداریم تقریبا تمام مناسبات در حوزه روابط بین الملل مبتنی بر دکترین منافع و اهرم‌های متعددی مثل قدرت داخلی، پشتوانه اقتصادی و ظرفیت‌های اجتماعی دست به دست هم می‌دهند که جریان سیاسی کشور صحنه را به نفع کشور رقم بزند.

عباسی‌مهر با اشاره به آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۹۳ و ۹۴ گفت: آغاز مذاکرات در انتهای دولت احمدی‌نژاد و توسط تیمی به سرپرستی صالحی بود و دوران حسن روحانی با محوریت ظریف به اوج خود رسید که منجر به برجام شد و با همه اشکالات خود منافعی را برای ایران داشت.

ابعاد پنهان برجام

وی سپس به ابعاد پنهان برجام اشاره کرد و گفت:  مهمترین اشکال این است که ایران بصورت لحظه‌ای و  آنی بسیاری از مصوبات برجام را اجرا کرد و طرف امریکایی و طرف اروپایی با گذر زمان برخی از تعهدات خود را اجرا کرد و برخی را اجرا نکرد بعبارتی ایران به تمامی تعهدات خودش عمل کرد اما طرف امریکایی به همه تعهدات خودش عمل نکرد. اشکال دوم برجام بیشتر از آن که بصورت فنی نوشته شود سیاسی نوشته شده بود یعنی تلاش شده بود که منازعات بین کشورهای محل اختلاف بصورت سیاسی حل شود و متن فنی اقتصادی و امنیتی نبود، بعبارتی مصوبات برجام و منظومه برجام آورده اقتصادی ملموسی که قابل اندازه گیری باشد برای جامعه و اقتصاد ایران نداشت.

 

عباسی مهر افزود:  با در نظرگرفتن این دو اشکال و با خروج امریکا از برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه توسط ترامپ و تاخیر ایران در فعال کردن مکانیسم ماشه که بعدها با فشار مجلس دولت روحانی وادار به  اجرای آن شد شرایط بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی در کشور حاکم شد که بعدها ترامپ اسم آن را فشار حداکثری گذاشت.

وی با بیان این که  یکی از گلایه هایی که همان موقع به دولت روحانی وارد شد این بود که شما سیاست خارجی را تعارف در نظر گرفتید، تصریح کرد: یکی از عواملی که باعث شد در اواخر دولت ترامپ و  هم در ابتدای دوره بایدن وادار شود بیاید پای میز مذاکره فعال کردن مکانیزم ماشه در چارچوب برجام بود و آنچه که باعث شد که شتاب بدهد به روند مذاکرات در ماه‌های اخیر سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای بود.

عباسی مهر عنوان کرد:  یکی از اشکالات دیگری که برجام وارد بود این بود که این توافق ایران و امریکا شد و سایر عناصر صرفا بعنوان تماشا کننده یا ضمانت کننده این توافق بودند که تذکری که در مذاکرات جدید شکل گرفت این بود که اگر قرار است مذاکره‌ای اتفاق بیفتد باید سایر عنصر شرکت کننده در مذاکرات هم در گیر این مذاکرات بشوند و ما هم متوجه این موضوع شدیم که باز مذاکرات ایران و امریکا است که در دوره دولت قبل بود.

وی با اشاره به آغاز مذاکرات با دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین برای تقویت وضعیت اقتصادی کشور گفت: در اواخر دولت قبل و به موازات برجام به این مسئله فکر کردیم که باید به سمت مذاکرات موازی برویم تا آمریکایی‌ها ناگزیر به بازگشت میز مذاکره شوند و امتیازات بیشتری به ایران بدهند، بنابراین ایده توافق راهبردی و قرارداد ۲۵ سال ایران و چین و قرارداد با روسیه با همین هدف به امضا رسید.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور برقراری روابط با کشورهای روسیه و چین را باعث به نتیجه نرسیدن سیاست فشار حداکثری ترامپ دانست و ادامه داد: پیش‌بینی آمریکا این بود که با اجرای فشار حداکثری، تراز تجاری ایران منفی شود، اما ایران با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت توانست از فروپاشی اقتصادی کشور جلوگیری و با وجود یک نبرد ظالمانه و بی سابقه، خود را حفظ کند.

 

وی چشم‌انداز آینده کشور را به دست آوردن سهم بیشتری از بازار هزار میلیارد دلاری منطقه دانست و گفت: در درجه دوم، هدف این است که برای جبران برخی کاستی‌های اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برویم زیرا درآمد ماهانه دولت در این ماه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن از فروش نفت به دست آمد و بقیه درآمد عمومی دولت از مالیات و گمرکات و بخش‌های دیگر است.

کمبود بودجه برای حفظ و توسعه صنایع زیربنایی

 

عباسی‌مهر با اشاره به پرداخت ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق ماهیانه کارکنان دولت از خزانه، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها پنج هزار میلیارد تومان بودجه، برای دیگر هزینه‌های ضروری برای رشد و توسعه کشور باقی می‌ماند.

 

وی با اشاره به ضرورت حفظ و توسعه زیرساخت‌های کشور گفت: یکی از وظایف دولت، کاهش ضریب استهلاک به سمت صفر و اضافه کردن به ظرفیت این صنایع بزرگ کشور است تا پایداری صنایعی مانند برق، آب و انرژی تضمین شود و به ظرفیت آنها اضافه شود، اما در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها، سو مدیریت و اقتصاد چند پاره، ضریب استهلاک صنایع زیرساختی به ۴۰ میلیارد دلار رسیده و برای اورهال ضربتی صنایع لازم است که ظرف پنج سال، باید سه میلیارد دلار دیگر روی این صنایع سرمایه‌گذاری شود، در غیر این صورت افزایش خاموشی و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور از نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مازاد خبر داد و اظهار کرد: تأمین این بودجه از طریق افزایش خام فروشی با توجه به منابع غیر پایدار باعث کسری بودجه می‌شود، بنابراین راه حل در این برهه سرمایه گذاری خارجی است که سرعت بخشی به توسعه کشور و امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت.

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های کشور  گفت: در برجام چیزی که رخ داد فروش لایسنس خودروهای فرانسوی در کارخانجات خودرو سازی ما بود و شرکت‌های معتبر هیچ کدام در کشور ما سرمایه گذاری نکردند به همین دلیل با اولین تهدید کشور امریکا سرمایه‌ها به سرعت از کشور خارج شد که یکی از شروط در مذاکرات اخیر آزاد‌سازی منابع ارزی کشور برای حل بخشی از مشکلات ریشه‌ای ماست بخش دیگر آن سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در برخی از صنایع ماست که اگر یک موقع سیاست‌گذاران غربی به این جمع‌بندی رسیدند که از توافق خارج شوند حداقل بُعد اقتصادی نسبی مقاومت جدی نسبت به این موضوع داشته باشد که این بعد عقلانی و حکیمانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور تصریح کرد: آنهایی که از فروش ایران به روسیه و چین در توافق راهبردی حرف می‌زنند متوجه نیستند که آنچه طرف‌های اروپایی و آمریکایی را پای میز مذاکره کشانده و بخش قابل توجهی از منابع مسدود شده ارزی کشور را آزاد کرده به واسطه این است که آنها این تهدید جدی را در مقابل خود می‌بینند که ایران در حال جبران ابعاد اقتصادی خود به خاطر تجربه خروج آمریکا از برجام است.

 

وی ادامه داد: در این عرصه می‌توان در عین حال که به دنبال آرمان‌خواهی، توسعه کشور در حوزه امنیت و گسترش نهضت‌های آزادی‌خواه در منطقه هستیم به دنبال تقویت بنیان‌های اقتصادی خودمان هم هستیم. اگر ما سیاست خارجی ایران را صرفا مبتنی بر آرمان‌خواهی یا صرفا منافع ملی بدانیم اشتباه کرده‌ایم؛ منافع سیاست خارجی حکیمانه ایران موجب منفعت‌رسانی به مردم و تقویت استراتژیک و توان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌شود و آثار آن به صورت مستقیم در اقتصاد کشور نمایان است.

 

عباسی‌مهر با اشاره به حضور کارشناسان در تیم مذاکره‌کننده کنونی عنوان کرد: این مسیر را ما طی سالیان گذشته تجربه کردیم و با نگاه به دستاوردهای خود تلاش بر حکیمانه‌تر شدن سیاست‌های خود می‌کنیم؛ کارشناسان حاضر در تیم مذاکره‌کننده ما عموما کارشناسان اقتصادی هستند چراکه باید آثار مذاکرات در سفره مردم و اقتصاد کشور بشود.

 

وی با بیان اینکه هر کس در این شرایط به سیاست جمهوری اسلامی در منطقه حمله می‌کند خواسته یا ناخواسته در حال لطمه زدن به منافع ملی است، گفت: آنهایی که حرف از عدم روابط تجاری با کشورهای منطقه را می‌زند متوجه نیستند که کشورهای اروپایی هیچگاه حاضر به صادرات به ایران نیستند در حالی که بازار مصرف ما همین کشورهای منطقه است.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور ادامه داد: در شرایط تحریم بود که کشورهای همسایه توانستند اقتصاد ایران را حفظ کنند و حمله به این عناصر استراتژیک در اطراف ما غلط است؛ در شرایطی که هیچ کشوری از ما نفت نمی‌خرید شرکای اقتصادی ما بازار نفتمان شدند و کسانی که حرف از منافع ملی و توسعه پایدار می‌زنند باید بدانند که شریکانی که در روزهای سخت با ما بودند در شرایط صلح می‌توانند شرکای راهبردی ما باشند نه کسانی که با اولین تهدید بازار ایران را رها کردند و ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کردند.

 

وی بیان کرد: روابط راهبردی جمهوری اسلامی نقطه‌ای و مبتنی بر یک موضع یا اتفاق نیست بلکه دارای ریشه‌های ایدئولوژیک و راهبردی است؛ از این منظر روابط ایران و ترکیه با همه اختلاف نظرهای موجود یک فرصت برای ایران است.

 

عباسی‌مهر با اشاره به محورهای اساسی دور دوم مذاکرات برجام عنوان کرد: در مذاکراتی که امروز رخ می‌دهد جمهوری اسلامی چند مسئله را به عنوان نکات اساسی مدنظر دارد؛ جمهوری اسلامی خواهان مذاکراتی است که آثار وضعی آن در اقتصاد کشور کاملا ملموس باشد و چیزی را نمی‌خواهد که چند سال منتظر آن باشد به همین دلیل الان کشور با آمار و اعداد با طرف‌های مقابل صحبت می‌کند و جنس مذاکرات کاملا متفاوت شده است.

 

وی افزود: مذاکره کنندگان ما به دنبال ضمانت در قبال اجرای تعهدات هستند تا مثل دوره گذشته طرف آمریکایی نتواند زیر قول‌های خود بزند و این بار مذاکرات جدی‌تر و حرفه‌ای تر دنبال می‌شود؛ در مذاکرات قبلی تیم مذاکره کننده ما حدود ۱۲ نفر بودند در حالی که تیم طرف آمریکایی حدود ۱۰۰ نفر در بزنگاه‌های مختلف بودند در حالی که ما باید ظرفیت کارشناسی خود را افزایش می‌دادیم.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در ارتباط با استفاده از تجارب دور اول مذاکرات برجام در توافقات اخیر تصریح کرد: در تیم کنونی هم از دولت قبل و هم از دولت جدید کارشناسانی حضور دارند و گلایه برخی افراد حضور اشخاص حاضر در تیم مذاکره کننده قبلی در جمع حاضر است اما بخشی از مذاکرات در گذشته توسط این تیم صورت گرفته و برخی موارد توسط دولت جدید دنبال می‌شود.

 

وی افزود: ما نمی‌توانیم از یک توافق راهبردی حرف بزنیم و بخواهیم در داخل کشور با اختلاف مسئله را حل کنیم و با تسویه حساب سیاسی مسئله را جلو ببریم؛ زمانی می‌توانیم توافق راهبردی را دنبال کنیم که مجموعه‌ای از عناصر در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، روابط بین‌الملل و امنیت باهم متحدالنظر باشند و به همین دلیل در مذاکرات اخیر نظر همه طیف‌ها گرفته می‌شود.

 

عباسی‌مهر در ارتباط با امکان شکست توافقات اخیر بیان کرد: ما فراز و نشیب‌های مختلفی را داشتیم اما وضعیت امروز بسیار به یک توافق نزدیکتر است و در عین حال امکان زمین خوردن توافقات نیز وجود دارد؛ دو ماه پیش آژانس با شیطنت رژیم صهیونیستی زیر توافقات زد و موضوعات جدیدی را مطرح کرد.

 

وی افزود: تیم مذاکره‌کننده و دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناظر ما مثل مجلس شورای اسلامی اگر به این موضوع حساس باشند شاهد توافقات بهتری خواهیم بود و بسیاری از تهدیدها را خنثی خواهیم کرد.

 

مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با تاکید بر عدم پیوند زدن اقتصاد کشور به برجام و توافقات دیگر گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها و مقام معظم رهبری در بیانات خود به این موضوع اشاره کردند و پیوند زدن اقتصاد کشور به برجام اشتباه است و دستاوردهای کنونی نسبت به سال گذشته گویای آن است که همه چیز را وابسته به برجام ندانسته‌ایم؛ همچنین پیوند زدن همه چیز به توافقات راهبردی ایران و روسیه و چین غلط است.

 

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی حداقل در لایه سیاست حرف صحیحی می‌زند و آنچه طرف غربی و شرقی را وادار به مذاکره کرده این است که جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود از هیچ کاری مضایقه نمی‌کند و در این حوزه منافع مردم و پیشرفت کشور هم اولویت دارد.

 

عباسی‌مهر در رابطه با تلاش دشمن برای ضربه زدن به کشور ایران عنوان کرد: برخی از جمهوری اسلامی تصاویر نادرستی را می‌سازند در حالی که جمهوری اسلامی یک مقتدر است و از اصول خود کوتاه نمی‌آید و اما از هر زاویه تلاش کردند که این نظام را سرنگون کنند و در این  ضربه زدن فقط نظام سیاسی مورد نظر آنها نبوده بلکه به دنبال آسیب وارد کردن به مردم و جامعه ایران نیز بوده‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد: ما در برابر قدرت‌های سلطه‌جو دارای منابع اقتصادی، نظامی و جمعیت کمتری هستیم اما آنچه داریم آرمان‌ها و ارزش‌های ما است و آنچه باعث بقای آن شده حمایت مردم است؛ حفظ این دو موجب می‌شود که سیاست خارجی و قدرت سخت ما قدرتمند بشود و عدم توجه به آنها موجب ضربه خوردن می‌شود.

انتهای پیام/