معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان:

غیرت شهید الداغی برای دفاع از ناموس جامعه ریشه در تلاش خانواده او برای تربیت فرزندشان دارد

معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان در مورد نقش خانواده برای شکل‌گیری شخصیت افراد اظهار کرد: موضوع دفاع از یک دختر در جامعه که حتی شهید الداغی او را نمی‌شناسد آن قدر برای وی حائز اهمیت است که این شهید خودش را برای جلوگیری کردن از تعرض و تجاوز بزهکاران به این دختر فدا می‌کند. مردانگی و غیرت این شهید چیزی است که در تربیت خانوادگی او باید ریشه‌های آن را جستجو کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بیژن شمس در گفت و گو با صاحب نیوز؛ با تأکید بر تأثیر خانواده در تربیت فرزندان و شکل‌گیری شخصیت افراد، گفت: گاهی خانواده‌ها از روی جهل و نادانی رفتارهایی با فرزندانشان انجام می‌دهند که این رفتارها در سال‌های بعد منجر به این می‌شوند که فرد به سمت بزهکاری و خلاف حرکت کند و یا برخی دیگر فرزندان را در مسیری هدایت می‌کنند که به سمت اخلاق و تربیت حرکت کنند.

دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور اظهار کرد: خانواده اگر استحکام نداشته و نگاه تربیتی به فرزندان وجود نداشته باشد، فرزندان آن خانواده لجام گسیخته وارد جامعه می‎‌شوند و تبدیل به بزهکارانی می‌شوند که بدون توجه به اخلاق، رفتار و منش انسانیت، تنها به دنبال منفعت شخصی، غرایض و احساسات خود خواهند بود.

وی با اشاره به این که خانواده کانون پرورش فرزندان است و می‌تواند زمینه رشد فضایل انسانی در انسان‌ها را فراهم کند، عنوان کرد: اگر پدر و مادر در خانواده نگاه تربیتی، اخلاقی و فکری به فرزندان داشته باشند، قطعاً این فرزندان می‌توانند در مسیر درست زندگی حرکت کنند.

معاون منابع انسانی  بسیج اساتید استان اصفهان تصریح کرد: در ماجرای سبزوار و آن چه منجر به شهادت شهید حمیدرضا الداغی شد، تقابل دو دسته از افراد جامعه را شاهد هستیم اول  زورگیرانی که می‌خواهند به نوامیس مردم تجاوز کنند و حتی وقتی مواجه می‌شوند با فردی که از روی غیرت و شهامت و احساس دفاع از ناموس در مقابل آن‌ها می‌ایستد، به جای این که بازخورد منفی از حرکتش داشته و از اقدام خود منصرف شوند، اقدام به ضرب و جرح و قتل این فرد می‌کنند.

دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: در طرف دیگر ماجرا شهید الداغی است که در کانون خانواده تربیت شده و نگاه مروت و جوانمردی و غیرت و دفاع نسبت به ناموس در او شکل گرفته و پرورش پیدا کرده و به بالندگی رسیده است. آن چه در این ماجرا حتی از جان خود این فرد برایش بااهمیت‌تر است دفاع از آن دختری است که به او به چشم ناموس نگاه می‌کند و بر روی آن غیرت داشته و نمی‌تواند تعرض دیگران به او را تحمل کند.

شمس با تأکید بر این که این نگاه شهید الداغی از خانواده آغاز شده و با این روحیه‌ای که در او شکل گرفته است، خود را نسبت به جامعه مسئول می‌داند، گفت: موضوع دفاع از یک دختر در جامعه که حتی این شهید او را نمی‌شناسد آن قدر برای وی حائز اهمیت است که شهید الداغی خودش را برای جلوگیری کردن از تعرض و تجاوز این بزهکاران به این دختر فدا می‌کند و همان طور که در کلیپ نیز مشخص است در اثر ضربات چاقو میدان را خالی نکرده و کنار نمی‌رود و برای دفاع از این ناموس جامعه ایستادگی می‌کند.

معاون منابع انسانی  بسیج اساتید استان اصفهان ادامه داد: نگاه غیرتمندانه و جوانمردی حمیدرضا الداغی، انسانیت را در او تمام کرد و مصداق «بنی ادم اعضای یک پیکرند» شد و قطعاً لیاقت چنین فردی رسیدن به درجه شهادت بود.

 

انتهای پیام/