معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان گفت:

فرهنگ دین‌داری رمز و کلید موفقیت و پیشرفت ماست/خیانت و نفوذ در معاهده ترکمانچای علت العلل شکست‌هاست

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان در دومین نشست علمی از سلسله نشست‌های جهاد تبیین با موضوع «بررسی پرونده"عهدنامه ترکمانچای" زمینه‌ها، پیام‌ها، پیامدها» به مناسبت یک‌صد و نود و چهارمین سالگی عهدنامه با تاکید بر این که در این سرزمین فرهنگ دین‌داری رمز و کلید موفقیت و پیشرفت است، گفت: پیام دیگر این که خیانت و نفوذ در تاریخ دوره قاجار در معاهده ترکمانچای علت العلل شکست‌ها محسوب شده.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان در دومین نشست علمی از سلسله نشست‌های جهاد تبیین با موضوع «بررسی پرونده”عهدنامه ترکمانچای” زمینه‌ها، پیام‌ها، پیامدها» به مناسبت یک‌صد و نود و چهارمین سالگی عهدنامه به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به معاهده و پیامدهای آن و تاکید بر این که در این سرزمین فرهنگ دین‌داری رمز و کلید موفقیت و پیشرفت است، گفت: پیام دیگر این که خیانت و نفوذ در تاریخ دوره قاجار در معاهده ترکمانچای علت العلل شکست‌ها محسوب شده.

علی اکبر جعفری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم توصیه می‌کنند که اگر گذشته را درست نشناسیم تحریف می‌کنند و صورت تحریف شده گذشته را دیگران به ما تحویل می‌دهند پس لازم است که اگر به فکر آینده و توسعه هستیم گذشته را درست بشناسیم، بر همین اساس شناخت معاهده ترکمانچای و نتایج و پیامدها و مسائلی که به دنبال این قضیه اتفاق افتاد و در واقع پیام‌های آن باید واقع را درست بشناسیم.

برای شناخت درست معاهده ترکمانچای باید زمان را خوب را بشناسیم

جعفری عنوان کرد: برای شناخت درست معاهده ترکمانچای باید زمان را خوب را بشناسیم زمانی که معاهده منعقد می‌شود این معاهده زمانی منعقده شده که دو سه دهه بیشتر از تشکیل دولت قاجار نگذشته بود و دولت نوپایی بود و یک ده ساله را قبلا تجربه جنگ داشتیم با روسیه و با یک معاهده سختی بنام گلستان مناطق وسیع را از دست داده بودیم قبلا.

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان اضافه کرد: در فاصله بین آن جنگ دوره اول با دوره دوم با عثمانی هم درگیر شده بودیم همچنین به شدت دچار چالش‌های مدیریتی بودیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این در دوره اول قاجار ما به شدت با نیروهای معارض دولت جدید و حاکمیت جدید قاجارها روبرو بودیم که این مسائل را حتما باید در نظر بگیریم و مهم‌تر از همه این که ما در یک شرایطی قرار داریم که با تغییر در نگاه حوزه‌های علمی یعنی غلبه تفکر اصولیون بر اخباریون شرایط به گونه‌ای بود که ورود جدی علما را به عرصه اجتماعی داریم.

جعفری با این مقدمه و اشاره به دور دوم جنگ‌های ایران و روس که یک سال و نیم هم طول کشیده و منجر به معاهده ترکمنچای شده، گفت: این جنگ یک و نیم ساله سه مرحله دارد.

جنگ‌های ایران و روس سه مرحله دارد

وی بیان کرد: مرحله اول آن موفقیت به همراه داشت و هر چه رفتیم جلو پیشروی و موفقیت داشتیم، این مرحله از ذی الحجه ۱۲۴۱ تا محرم ۱۲۴۲ بود چیزی حدود دو سه ماه که در این مدت خوب رفتیم جلو و خیلی موفق بودیم در احقاق حقوق خودمان.

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان با بیان این که در اوج این موفقیت‌ها دور دوم جنگ شروع می‌شود که دور دوم عقب نشینی و توقف است، توضیح داد: ما در اوج موفقیت یک دفعه نماینده اعزام می‌کنیم جهت مذاکره برای صلح که خیلی شکست روحی دارد برای سربازان جبهه‌ها و شکست‌های ما را شروع می‌کند در واقع وقتی خودمان این طوری عقب‌نشینی کردیم با تشدید حملات روس‌ها مواجه بودیم تا جایی که ما را به پذیرش صلح‌نامه می‌کشانند.

معاهده ترکمانچای و پیامدها آن

جعفری عنوان کرد:  مورد دوم این که در ترکمانچای دو معاهده نوشته شد یکی سیاسی یکی تجاری و در این جریان هر آنچه که اتفاق افتاد بر وفق مراد روس‌ها بود حتی محل انتخاب نشستن برای مذاکره.

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان اظهار کرد: نکته دیگر این که هیچ کجای این معاهده شرط زمان نگذاشته بودند مادام العمری بود.

جعفری گفت: نکته آخر این که متن این معاهده چند شاخص داشت ایران باید خسارت بدهد، ایرانی که در دو سه ماه اول کاملا موفق است و مرز دو کشور باید تعیین شود آنگونه که ما می‌خواهیم یعنی روس‌ها.

وی بیان داشت: دوم این که رودخانه ارس می‌شود خاص روس‌ها نکته سوم وضع دریای خزر را روس‌ها تعیین می‌کنند و حق کشتی‌رانی ما در دریای خزر عملا از بین می‌رود و بدتر این که در مقابلش قولی می‌دهند که حمایت می‌کنیم از جانشینی فتحعلی شاه و جانشینی ولیعهد او در ایران.

جعفری ادامه داد: همین بَند که روس‌ها تعهد کردند که ما حمایت می‌کنیم از شاه قانونی و ولیعهد قانونی ایران موجب شد که تا آخر دوره قاجار هر چه بدبختی سر ما از ناحیه رو‌س‌ها آمد به استناد این بند باشد بگویند ما متعهدیم؛ حتی مجلس ما را روس‌ها به توپ می‌بنند در دوران مشروطه سر این که ما وظیفه داریم از شاه ایران دفاع کنیم و مثلا این مجلس ضد شاه ایران است.

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان، افزود: بدتر این که براساس این قرارداد ما رسما پذیرفتیم کاپیتولاسیون را، خودمان قبول کردیم برتری طرف مقابل را در حوزه مسائل  حقوقی و قضایی و این اوج خفت و سرافکندگی و شکست برای یک ملت است برای بودن و پایداری یک ملت.

وی افزود: بخش سوم این معاهده موجب شد که روس‌ها همچنان در ایران قدرتمند باقی بمانند تا پایان قاجار تاجایی که مجلس را به توپ ببندند. این  معاهده حتی موجب قدرتمندتر شدن انگلیس‌ها در ایران شد که می‌گفتند چرا به آنها امتیاز دادید به ما نمی‌دهید، این  معاهده موجب شد از این زمان به بعد ما وارد یک دوره بشویم تحث عنوان دوران امتیاز دهی زوج به روسیه یا به انگلستان.

جعفری عنوان کرد: از پیامدهای دیگر وادادگی در مقابل روس و انگلیس و ضعیف شدن موقعیت و اعتبار ما در نظام بین الملل و البته از بیم رفتن انگیزه‌های پیشرفت و توسعه و شدت‌یابی عقب‌ماندگی و حس سرشکستی و سرافکندگی و آسیب دیدگی چرا چون اعتماد کردیم به دشمن هر گاه اعتماد کنیم به دشمن این بلا سرمان خواهد آمد.

معاون فرهنگی بسیج اساتید استان اصفهان، اظهار کرد: دوم این که اشتباه در انتخاب مدیران و کارگزاران یعنی ملت نقش در انتخاب نداشتند اما کسی فرمانده توپخانه و لشکر ماست که ارتباط دارد در مقابل دشمن در مقابل دشمن مرعوب است هر مقطعی از تاریخ‌ مان اگر مدیران این گونه بز دل، واداده، دل به دشمن داده داشتیم میدان را رها می‌کنند کما این که در دوره دوم جنگ ایران و روس رها کردند مثلا الله‌یارخان آصف الدوله رها کرد  و نتیجه نهایی این شد که روسها تا  تبریز هم آمدند

وی افزود:  نکته دیگر این که در این سرزمین، در این اقلیم و در این فرهنگ دین‌داری رمز و کلید موفقیت و پیشرفت است اگر در دو سه ماه اول جنگ پیروز بودیم ما برای این بود که دینداری پیشانی فعالیت‌ها و اهداف این فعالیت‌ها بود تکلیف شرعی؛ و مراقب باشیم تضعیف دینداری یعنی غلبه دشمن یعنی ترکمانچای دیگر.

جعفری گفت: پیام دیگر این که خیانت و نفوذ در تاریخ دوره قاجار در معاهده ترکمانچای علت العلل شکست‌ها محسوب شده در کنار بحث مخالفت با دین مراقب باشیم هر مقطع از تاریخ ما کارگزار خائن و نفوذی داشته باشیم روبرو می‌شویم با ترکمانچای‌های بعدی.

انتهای پیام/