با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین برگزار شد؛

مراسم ایام محرم و قرائت زیارت عاشورا در جوار مقبره الشهدای گمنام دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین

مراسم ایام محرم و قرائت زیارت عاشورا در جوار مقبره الشهدای گمنام دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتبطاات نهضت استادی بسیج اصفهان، اولین روز از برگزاری مراسم ایام محرم و قرائت زیارت عاشورا  در جوار مقبره الشهدای گمنام دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین ود فتر فرهنگ اسلامی این واحد  و با حضور هیات رئیسه، کارکنان واعضای هیات علمی برگزار شد.

انتهای پیام/