کانون‌های بسیج استادان دانشگاه‌های استان اصفهان:

مسئولان برای وضعیت اسفبار آب و هوا در اصفهان اقدام جدی انجام دهند

کانون‌های بسیج استادان دانشگاه‌های استان اصفهان از مسئولین شهر، استان و کشور تقاضا دارد برای وضعیت اسفبار اصفهان از حیث آب و هوا اهتمام جدی داشته نسبت به رفع مشکل آلودگی هوا، اصلاح وضعیت صنایع آلاینده و برقراری جریان دائمی زاینده رود اقدام نمایند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، کانون‌های بسیج استادان دانشگاه‌های استان اصفهان از مسئولین شهر، استان و کشور تقاضا دارد برای وضعیت اسفبار اصفهان از حیث آب و هوا اهتمام جدی داشته نسبت به رفع مشکل آلودگی هوا، اصلاح وضعیت صنایع آلاینده و برقراری جریان دائمی زاینده رود اقدام نمایند.

در این بیانیه آمده است:

مسئله حفاظت از محیط زیست در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که استفاده از صنایع آلاینده از دهها سال پیش توسعه یافته و این امر باعث تحت تاثیر قرار دادن سلامتی مردم شده است.

کلانشهر اصفهان به عنوان یکی شهرهای صنعتی با وجود صنایع مختلف بویژه نیروگاه‌ها و صنایع فولاد و آهن در اطراف خود از جمله شهرهایی است که مردم آن از آلودگی ایجاد شده رنج زیادی را در طول سال‌های مختلف متحمل شده‌اند.

حذف تقریبا کامل جریان آب زاینده رود، توسعه صنایع و استفاده از سوخت‌های آلوده کننده شهر اصفهان را دچار شدت آلودگی در هوا، نبود منابع آبی کافی برای کشاورزی و فرونشست زمین نموده است.

کانون‌های بسیج استادان دانشگاه‌های استان اصفهان از مسئولین شهر، استان و کشور تقاضا دارد برای وضعیت اسفبار اصفهان از حیث آب و هوا اهتمام جدی داشته نسبت به رفع مشکل آلودگی هوا، اصلاح وضعیت صنایع آلاینده و برقراری جریان دائمی زاینده رود اقدام نمایند.

انتهای پیام/