مصاحبه شبکه خبر صدا و سیما با دبیر ستاد جهاد تبیین بسیج اساتید استان اصفهان در خصوص ضرورت انتخابات و نقش صدا و سیما

مصاحبه شبکه خبر صدا و سیما با بیژن شمس دبیر ستاد جهاد تبیین بسیج اساتید استان اصفهان همزمان با اجلاس سراسری روساء دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که با موضوع ضرورت انتخابات و نقش صدا و سیما در آگاهی سازی مردم ضرورت مناظره‌ها و برنامه‌های گفتگویی انجام شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مصاحبه شبکه خبر صدا و سیما با بیژن شمس دبیر ستاد جهاد تبیین بسیج اساتید استان اصفهان همزمان با اجلاس سراسری روساء دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که با موضوع ضرورت انتخابات و نقش صدا و سیما در آگاهی سازی مردم ضرورت مناظره‌ها و برنامه‌های گفتگویی انجام شد.

انتهای پیام/