با حضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان؛

معارفه سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد شهرضا

معارفه اقای دکتر انصاریپور بعنوان سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد شهرضا با حضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، معارفه اقای دکتر انصاریپور بعنوان سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد شهرضا با حضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

در این مراسم سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان و مسئولان و برخی استادان بسیجی دانشگاه آزاد شهرضا حضور داشتند.

انتهای پیام/