از سوی مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی؛

موفقیت معاون افکارسنجی بسیج اساتید استان اصفهان در کسب نشان طلای بخش روایت‌سازی رسانه‌ای اولین رویداد ملی رسانه استادان و دانشگاهها

محمد میرزایی حیدری معاون افکارسنجی بسیج اساتید استان اصفهان نشان  طلا در بخش روایت‌سازی رسانه‌ای در اولین رویداد ملی رسانه استادان و دانشگاهها را از سوی مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کسب کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد میرزایی حیدری معاون افکارسنجی بسیج اساتید استان اصفهان نشان  طلا در بخش روایت‌سازی رسانه‌ای در اولین رویداد ملی رسانه استادان و دانشگاهها را از سوی مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کسب کرد.

انتهای پیام/