نشست بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان با دو موضوع عفاف و حجاب و هم‌افزایی شورای کانون و شورای دانشگاه و

نشست صمیمانه بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان با حضور شورای کانون و شورای دانشگاه برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نشست صمیمانه بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان با حضور شورای کانون و شورای دانشگاه برگزار شد.

در این نشست بزرگداشت روز بسیج اساتید، موضوع عفاف وحجاب همچنین هم‌افزایی شورای کانون با شورای دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/