با حضور عضو شورای عالی سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان؛

نشست بصیرتی «راه برخوردبا تفاوت نسلی دانشجویان، شکاف نسلی وچالش دهه هشتادی‌ها»

نشست بصیرتی «راه برخوردبا تفاوت نسلی دانشجویان، شکاف نسلی وچالش دهه هشتادی‌ها» به همت بسیج اساتیددانشگاه کاشان با همکاری مدیریت ارتباطات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نشست بصیرتی «راه برخوردبا تفاوت نسلی دانشجویان، شکاف نسلی وچالش دهه هشتادی‌ها» به همت بسیج اساتیددانشگاه کاشان با همکاری مدیریت ارتباطات فرهنگی  سه شنبه ۲۲ آذرماه برگزار می شود.

حسین مطیع، عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان و عضو شورای عالی سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان در این نشست سخنرانی می کند.

جهت شرکت درکارگاه روی لینک زیرکلیک نماییدنام ونام خانوادگی ودانشگاه محل خدمت خویش را هم واردنمایید.

https://adobe.kashanu.ac.ir:443/meeting1/

این کارگاه ویژه اعضای هیات علمی همراه با صدورگواهی است.

انتهای پیام/