به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان؛

نشست تخصصی «جهاد تبیین» برگزار شد

نشست تخصصی «جهاد تبیین» از سلسله نشستهای تخصصی به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.