مجتبی جعفری:

نشست سی هزار نفری جبهه علمی و فرهنگی بسیج اساتید در ۱۷ دانشگاه استان اصفهان

نشست سی هزار نفری جبهه علمی و فرهنگی بسیج اساتید در 17 دانشگاه استان اصفهان در 30 آبان ماه راس ساعت نه صبح همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.