نشست هیأت اندیشه ورز کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی با موضوع انتخابات

نشست هیأت اندیشه ورز کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نشست هیأت اندیشه ورز کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی برگزار شد.

ایننشست که با حضور ریاست، معاون فرهنگی و دانشجویی و مسؤل کانون  بسیج اساتید  برگزار گردید، راهکارهای پیشنهادی در راستای ایجاد فضای انتخاباتی در دانشگاه و همچنین خوابگاه دانشجویی و حضور حداکثری دانشگاهیان در انتخابات پیش‌رو و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در بین دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/