با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا انجام شد

نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.
انتهای پیام/