با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

نظارت ستادی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور نجف آباد

نظارت ستادی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور نجف آباد با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نظارت ستادی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور نجف آباد با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام/