با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان؛

همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم ۲۰ اردیبهشت برگزار می‌شود

همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 20 اردیبهشت ماه 1402 در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 

اهم محورهای مقالات

محورهای داخلی

الف)ملی

– روش شناسی فهم بیانیه گام دوم انقلاب

شیوه ها و راهکارهای ترویج و تحقق بیانیه گام دوم

– کارآمدی و بایسته های نظام انقلابی

– کارآمدی و چالشهای ساختاری و ضعفهای مدیریتی در کشور

– کارآمدی، عدالت و مبارزه با فساد

و…

ب) استانی

– تجمیع و تلخیص پیشینه مطالعات کارآمدی در استان اصفهان – کارآمدی و چالشهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در استان اصفهان به همراه راهکارها

– کارآمدی نهادهای اجرایی با رویکرد موضوعات و چالش های استان اصفهان

– نسبت سنجی عملکرد نهادهای فرهنگی در استان اصفهان با مفهوم کارآمدی

 

و…

محورهای خارجی

– نسبت سنجی کارآمدی انقلاب اسلامی با سایر انقلابهای بزرگ جهان

– کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

– کارآمدی دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

– کارآمدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت و حمایت از مستضعفین

راهبرد همایش و اولویت پذیرش با مقالاتی است که با رویکرد نگاه به چهل ساله دوم انقلاب و ارائه راهکار و پیشنهاد نگاشته

شده باشند.

مهلت ارسال چکیده: ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ مهلت ارسال اصل مقاله ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مقالات برگزیده در نشریات علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/